مهرداد نادری،
                                                دانشجو
                  کارشناسی
                  مهندسی مکانیک
                  دانشگاه تهران
مهرداد نادری
دانشجو کارشناسی مهندسی مکانیک - دانشگاه تهران

مهرداد نادری،دانشجوی مکانیک دانشگاه تهران و عضو انجمن مهندسین مکانیک آمریکا،
مشاوره ی کنکور و سابقه ی مشاور کنکوری بودن:)
مسلط به نرم افزار های کتیا،آباکوس،راینو و ... برای بچه های مکانیک و فنی
آموزش زبان انگلیسی
نویسنده مقالات خودرو و محقق در زمینه خودرو و تکنولوژی های جدید و انرژی های تجدید پذیر

بیشتر
موضوعات تدریس
تعداد آیتم:
حالت نمایش:
برای این موضوع هنوز دوره‌ای در سایت تعریف نشده است
تعداد آیتم:
حالت نمایش:

نظرات کاربران