درباره‌ی استاد

مهرداد نادری،دانشجوی مکانیک دانشگاه تهران و عضو انجمن مهندسین مکانیک آمریکا،
مشاوره ی کنکور و سابقه ی مشاور کنکوری بودن:)
مسلط به نرم افزار های کتیا،آباکوس،راینو و ... برای بچه های مکانیک و فنی
آموزش زبان انگلیسی
نویسنده مقالات خودرو و محقق در زمینه خودرو و تکنولوژی های جدید و انرژی های تجدید پذیر

موضوعات تدریس