معماری

موضوع
موضوع
تعداد آیتم:
حالت نمایش:
طول دوره: ۳ ساعت
زمان برگزاری: سه شنبه ۰۷ خرداد ۱۳۹۸‌ ساعت ۱۸:۰۰
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱۰ ساعت
زمان برگزاری: جمعه‌ها ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ (شروع از ۲۳ خرداد ۱۳۹۸)
۱,۸۰۰,۰۰۰ ۹۹۰,۰۰۰ تومان تخفیف
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۲ ساعت
زمان برگزاری: جمعه ۱۴ تیر ۱۳۹۸‌ ساعت ۱۷:۰۰
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۱ ساعت
زمان برگزاری: جمعه ۰۲ شهریور ۱۳۹۷‌ ساعت ۱۸:۰۰
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام