کلاس‌های آنلاین معماری

کافه تدریس با همکاری آکادمی تخصصی معماری

تمامی کلاس‌ها، زیر نظر آکادمی تخصصی معماری می‌باشد.

کلاس آنلاین ایستایی و سیستم های ساختمانی کد ۲ - رایگان


طول دوره: ۴ ساعت
زمان برگزاری: چهارشنبه ۰۳ بهمن ۱۳۹۷‌ ساعت ۱۲:۰۰
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام

جلسه اول کلاس آنلاین تاریخ معماری جهان - رایگان


طول دوره: ۳ ساعت
زمان برگزاری: پنج شنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۷‌ ساعت ۰۸:۰۰
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام

جلسه اول کلاس آنلاین تنظیم شرایط محیطی و تاسیسات ویژه معماری - رایگان


طول دوره: ۴ ساعت
زمان برگزاری: سه شنبه ۰۲ بهمن ۱۳۹۷‌ ساعت ۰۹:۰۰
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام

جلسه اول کلاس آنلاین ایستایی و سیستم های ساختمانی کد ۲ - رایگان


طول دوره: ۲ ساعت
زمان برگزاری: چهارشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۷‌ ساعت ۱۴:۰۰
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام

جلسه اول کلاس آنلاین عناصر و جزئیات ساختمان


طول دوره: ۳ ساعت
زمان برگزاری: دوشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۷‌ ساعت ۰۹:۳۰
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام

جلسه اول کلاس آنلاین تاریخ معماری ایران


طول دوره: ۳ ساعت
زمان برگزاری: یکشنبه ۱۶ دی ۱۳۹۷‌ ساعت ۱۷:۰۰
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام

جلسه اول کلاس آنلاین آموزش گرامر ویژه کنکور ارشد و دکتری - رایگان


طول دوره: ۲ ساعت
زمان برگزاری: پنج شنبه ۰۸ آذر ۱۳۹۷‌ ساعت ۱۸:۰۰
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام

جلسه اول کلاس آنلاین ایستایی و سیستم های ساختمانی کد ۱


طول دوره: ۲ ساعت
زمان برگزاری: جمعه ۰۴ آبان ۱۳۹۷‌ ساعت ۱۷:۰۰
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام