کلاس‌های آنلاین معماری

کافه تدریس با همکاری آکادمی تخصصی معماری

تمامی کلاس‌ها، زیر نظر آکادمی تخصصی معماری می‌باشد.

کلاس آنلاین نکته و تست درک عمومی معماری منظر


طول دوره: ۱۰ ساعت
زمان برگزاری: شنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۸‌ ساعت ۰۸:۰۰
۱۰۰ هزارتومان
مشاهده

کلاس آنلاین نکته و تست ایستایی و سیستم های ساختمانی


طول دوره: ۲۰ ساعت
زمان برگزاری: چهارشنبه و پنجشنبه‌ ۲۱ و ۲۲ فروردین ۹۸ ساعت ۰۸:۰۰ الی ۱۸:۰۰
۱۹۰ هزارتومان
مشاهده

کلاس آنلاین خلاصه سه جزوه تاریخ معماری


طول دوره: ۱۵ ساعت
زمان برگزاری: یکشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸‌ ساعت ۰۹:۰۰
۱۰۰ هزارتومان
مشاهده

کلاس آنلاین نکته و تست مصالح ساختمانی ویژه مدیریت با دوره کامل کتاب مصالح دکتر تقی زاده


طول دوره: ۲۰ ساعت
زمان برگزاری: شنبه‌ و یکشنبه‌ ۲۴ و ۲۵ فروردین ۹۸ ساعت ۰۸:۰۰ الی ۱۸:۰۰
۲۰۰ هزارتومان
مشاهده

کلاس آنلاین نکته و تست تنظیم شرایط محیطی و تاسیسات


طول دوره: ۱۰ ساعت
زمان برگزاری: چهارشنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۸‌ ساعت ۰۸:۰۰
۱۰۰ هزارتومان
مشاهده

کلاس آنلاین نکته و تست تاریخ معماری معاصر


طول دوره: ۱۰ ساعت
زمان برگزاری: سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸‌ ساعت ۰۸:۰۰
۱۰۰ هزارتومان
مشاهده

کلاس آنلاین نکته و تست تاریخ معماری جهان


طول دوره: ۱۰ ساعت
زمان برگزاری: دوشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۸‌ ساعت ۰۸:۰۰
۱۰۰ هزارتومان
مشاهده

کلاس آنلاین نکته و تست تاریخ معماری ایران


طول دوره: ۱۰ ساعت
زمان برگزاری: یکشنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۸‌ ساعت ۰۸:۰۰
۱۰۰ هزارتومان
مشاهده