معماری

تعداد آیتم:
حالت نمایش:
طول دوره: ۴۰ ساعت
زمان برگزاری: در توضیحات درس مشاهده کنید
۴۹۹,۰۰۰ تومان
مشاهده
طول دوره: ۳۶ ساعت
زمان برگزاری: پنجشنبه‌ها ۱۶:۰۰ الی ۲۰:۰۰ (شروع از ۱۹ تیر ۱۳۹۹)
۱,۷۰۰,۰۰۰ ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان تخفیف ویژه
مشاهده و ثبت‌نام