معماری

تعداد آیتم:
حالت نمایش:
طول دوره: ۲ ساعت
زمان برگزاری: چهارشنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۹‌ ساعت ۱۹:۰۰
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۴۰ ساعت
زمان برگزاری: زمان شروع متعاقبا اعلام میگردد.
۲,۱۰۰,۰۰۰ ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱۶۰ ساعت
زمان برگزاری: زمان شروع متعاقبا اعلام میگردد.
۲,۸۰۰,۰۰۰ ۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۳۶ ساعت
زمان برگزاری: پنجشنبه‌ها ۱۶:۰۰ الی ۲۰:۰۰ (شروع از ۱۹ تیر ۱۳۹۹)
۱,۷۰۰,۰۰۰ ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان تخفیف ویژه
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۲ ساعت
زمان برگزاری: جمعه ۰۶ تیر ۱۳۹۹‌ ساعت ۱۸:۰۰
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۳۶ ساعت
زمان برگزاری: جمعه‌ها ۱۶:۰۰ الی ۲۰:۰۰ (شروع از ۰۲ خرداد ۱۳۹۹)
۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام