معماری

تعداد آیتم:
حالت نمایش:
طول دوره: ۱۶۰ ساعت
زمان برگزاری: دوشنبه و چهارشنبه ساعت ۱۶ تا ۲۰ یکشنبه و سه شنبه ساعت ۱۷ تا ۲۱ (زمان شروع متعاقبا اعلام میگردد)
۲,۸۰۰,۰۰۰ ۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۴۰ ساعت
زمان برگزاری: پنج شنبه ها ساعت ۱۶ الی ۲۰ (زمان شروع متعاقبا اعلام میگردد)
۲,۱۰۰,۰۰۰ ۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۲ ساعت
زمان برگزاری: چهارشنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۹‌ ساعت ۱۹:۰۰
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۴۰ ساعت
زمان برگزاری: چهارشنبه ها ساعت ۱۶ الی ۲۰ (شروع از ۲۶ آذر ماه ۱۳۹۹)
۲,۱۰۰,۰۰۰ ۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان به مناسبت black friday
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱۶۰ ساعت
زمان برگزاری: یکشنبه ها و دوشنبه ها و سه شنبه ها و چهارشنبه ها ساعت ۱۶ الی ۲۰ (شروع از ۲۳ آذر ۹۹)
۲,۸۰۰,۰۰۰ ۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان تخفیف زمانی
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۲ ساعت
زمان برگزاری: جمعه ۰۶ تیر ۱۳۹۹‌ ساعت ۱۸:۰۰
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام