کلاس‌های آنلاین معماری

کافه تدریس با همکاری آکادمی تخصصی معماری

تمامی کلاس‌ها، زیر نظر آکادمی تخصصی معماری می‌باشد.

پکیج دوره‌های آنلاین کاردانی به کارشناسی


طول دوره: ۱۰۴ ساعت
زمان برگزاری: در توضیحات هر درس مشاهده فرمایید.
۱ میلیون,۸۰ هزارتومان
مشاهده و ثبت‌نام

جلسه اول کلاس آنلاین ایستایی ویژه کنکور کاردانی به کارشناسی - رایگان


طول دوره: ۴ ساعت
زمان برگزاری: چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸‌ ساعت ۱۰:۰۰
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام

کلاس آنلاین زبان ویژه کاردانی به کارشناسی


طول دوره: ۱۰ ساعت
زمان برگزاری: در توضیحات درس مشاهده فرمایید.
۱۵۰ هزارتومان
مشاهده

کلاس آنلاین تاریخ ویژه کاردانی به کارشناسی


طول دوره: ۲۴ ساعت
زمان برگزاری: در توضیحات درس مشاهده فرمایید.
۳۰۰ هزارتومان
مشاهده

کلاس آنلاین ایستایی ویژه کنکور کاردانی به کارشناسی


طول دوره: ۳۰ ساعت
زمان برگزاری: در توضیحات درس مشاهده فرمایید.
۲۵۰ هزارتومان
مشاهده و ثبت‌نام

کلاس آنلاین پرسپکتیو ویژه کنکور کاردانی به کارشناسی


طول دوره: ۲۰ ساعت
زمان برگزاری: در توضیحات درس مشاهده فرمایید.
۲۰۰ هزارتومان
مشاهده

کلاس آنلاین ریاضی ماشین حساب ویژه کنکور کاردانی به کارشناسی


طول دوره: ۲۰ ساعت
زمان برگزاری: در توضیحات مشاهده فرمایید.
۱۸۰ هزارتومان
مشاهده و ثبت‌نام