معماری

تعداد آیتم:
حالت نمایش:
طول دوره: ۴۰ ساعت
زمان برگزاری: پنجشنبه ها ساعت ۸ تا ۲۰
۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۴۰ ساعت
زمان برگزاری: جمعه ها ساعت ۸ تا ۲۰
۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱۵۰ ساعت
زمان برگزاری: شنبه‌ها و یکشنبه‌ها و سه شنبه‌ها ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ (شروع از ۱۳ مهر ۱۳۹۹)
۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۶ ساعت
زمان برگزاری: دوشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۹‌ ساعت ۱۳:۰۰
۱۵۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۴۰ ساعت
زمان برگزاری: یکشنبه‌ها ۱۴:۰۰ الی ۱۹:۰۰ (شروع از ۱۹ بهمن ۱۳۹۹)
۶۰۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱۵۰ ساعت
زمان برگزاری: چهارشنبه‌ها و پنجشنبه‌ها و جمعه‌ها ۱۴:۳۰ الی ۱۸:۳۰ (شروع از ۰۸ بهمن ۱۳۹۹)
۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۵۰ ساعت
زمان برگزاری: سه شنبه‌ها ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ (شروع از ۲۱ بهمن ۱۳۹۹)
۹۹۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۲ ساعت
زمان برگزاری: پنج شنبه ۲ بهمن ساعت ۲۱
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱۰ ساعت
زمان برگزاری: سه شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۹ ساعت ۹ الی ۱۹
۲۸۵,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱۴ ساعت
زمان برگزاری: جمعه ۳ بهمن ۱۰ الی ۱۴، سه شنبه ۷ بهمن ۱۷ الی ۲۰، جمعه ۱۰ بهمن ۱۰ الی ۱۴، سه شنبه ۱۴ بهمن ۱۷ الی ۲۰
۳۹۹,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱۶۰ ساعت
زمان برگزاری: دوشنبه و چهارشنبه ساعت ۱۶ تا ۲۰ یکشنبه و سه شنبه ساعت ۱۷ تا ۲۱ (زمان شروع متعاقبا اعلام میگردد)
۲,۸۰۰,۰۰۰ ۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۶ ساعت
زمان برگزاری: دوشنبه ۲۰ بهمن ساعت ۹ الی ۱۵
۱۲۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۸ ساعت
زمان برگزاری: دوشنبه ۱۳ بهمن ساعت ۹ الی ۱۷
۱۴۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۸ ساعت
زمان برگزاری: دوشنبه ۶ بهمن ساعت ۹ الی ۱۷
۱۴۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۴۰ ساعت
زمان برگزاری: پنج شنبه ها ساعت ۱۶ الی ۲۰ (زمان شروع متعاقبا اعلام میگردد)
۲,۱۰۰,۰۰۰ ۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱۲ ساعت
زمان برگزاری: پنج شنبه ۱۸ دی و دوشنبه ۲۲ دی ساعت ۹ الی ۱۵
۱۹۵,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۳۶ ساعت
زمان برگزاری: شنبه ها ۱۶ الی ۲۰ (زمان شروع متعاقبا اعلام میگردد.)
۷۱۵,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۳۰ ساعت
زمان برگزاری: شنبه ها ۱۳ الی ۱۶ (زمان شروع متعاقبا اعلام میگردد.)
۶۲۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۲ ساعت
زمان برگزاری: دوشنبه ۱۵ دی ۱۳۹۹‌ ساعت ۱۷:۰۰
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۷۵ ساعت
زمان برگزاری: دوشنبه ها و چهارشنبه ها ۱۷ الی ۲۰ (زمان شروع ۲۹ دی ماه ۱۳۹۹)
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام