کارگاه آنلاین کنترل پروژه

زمان برگزاری: پنج شنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۷‌ ساعت ۱۹:۰۰ هزینه کلاس: رایگان

مدت: ۲ ساعت آی دی پشتیبانی تلگرام: https://t.me/cafetadris_team

توضیحات

کارگاه آنلاین کنترل پروژه