محمد مهدی شقایقی،
                                                فارغ التحصیل
                  کارشناسی ارشد
                  مدیریت رسانه
                  صدا و سیما تهران
محمد مهدی شقایقی
فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مدیریت رسانه - صدا و سیما تهران

.

بیشتر
موضوعات تدریس
تعداد آیتم:
حالت نمایش:
برای این موضوع هنوز دوره‌ای در سایت تعریف نشده است
تعداد آیتم:
حالت نمایش:

نظرات کاربران