میثم نقی زاده،
                                                فارغ التحصیل
                  کارشناسی ارشد
                  مهندسی متالورژی و مواد
                  دانشگاه تهران
میثم نقی زاده
فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی متالورژی و مواد - دانشگاه تهران
تعداد آیتم:
حالت نمایش:
برای این موضوع هنوز دوره‌ای در سایت تعریف نشده است
تعداد آیتم:
حالت نمایش:

نظرات کاربران