محمد شیخ زاده،
                                                دانشجو
                  کارشناسی
                  مهندسی مکانیک
                  دانشگاه تهران
محمد شیخ زاده
دانشجو کارشناسی مهندسی مکانیک - دانشگاه تهران

محمد شیخ زاده دانشجوی مهندسی مکانیک دانشگاه تهران و رتبه ۲۴۰ کنکور سراسری ریاضی
مشاور پیش دانشگاهی و سابقه تدریس فیزیک ۳ و فیزیک پیش دانشگاهی و ریاضیات کنکور

بیشتر
موضوعات تدریس
تعداد آیتم:
حالت نمایش:
برای این موضوع هنوز دوره‌ای در سایت تعریف نشده است
تعداد آیتم:
حالت نمایش:

نظرات کاربران