محمد حسین دانش،
                                                دانشجو
                  کارشناسی
                  فناوری اطلاعات
                  دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمد حسین دانش
دانشجو کارشناسی فناوری اطلاعات - دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تعداد آیتم:
حالت نمایش:
برای این موضوع هنوز دوره‌ای در سایت تعریف نشده است
تعداد آیتم:
حالت نمایش:

نظرات کاربران