محمدمیلاد عامری،
                                                دانشجو
                  کارشناسی
                  مهندسی سخت افزار
                  دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمدمیلاد عامری
دانشجو کارشناسی مهندسی سخت افزار - دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تعداد آیتم:
حالت نمایش:
برای این موضوع هنوز دوره‌ای در سایت تعریف نشده است
تعداد آیتم:
حالت نمایش:

نظرات کاربران