علي صالح،
                                                فارغ التحصیل
                  کارشناسی
                  مهندسی نفت
                  صنعتی دانمارك
علي صالح
فارغ التحصیل کارشناسی مهندسی نفت - صنعتی دانمارك

تدريس رياضي و فيزيك و شيمي كنكور
فقط خصوصي
فقط ١ روز هفته

بیشتر
موضوعات تدریس
تعداد آیتم:
حالت نمایش:
برای این موضوع هنوز دوره‌ای در سایت تعریف نشده است
تعداد آیتم:
حالت نمایش:

نظرات کاربران