درباره‌ی استاد

تدريس رياضي و فيزيك و شيمي كنكور
فقط خصوصي
فقط ١ روز هفته

موضوعات تدریس