درباره‌ی استاد

دوازده سال سابقه همزمان تدریس و کاراجرایی (طراحی و نگهداری بانک های اطلاعاتی و تولید برنامه های کاربردی) در بزرگترین شرکت های نرم افزاری ایران . همکاران سیستم ، فراپیام و پروژه های شخصی .

موضوعات تدریس