محسن حمه جانی،
                                                دانشجو
                  دکتری
                  مهندسی علوم و صنایع غذایی
                  دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
محسن حمه جانی
دانشجو دکتری مهندسی علوم و صنایع غذایی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

پشتیبان، پشتیبان ویژه، مشاور، برنامه ریزی و هدایت تحصیلی
مدرس زیست شناسی کنکور در تمامی پایه ها بصورت نکات کلیدی، کنکوری و کد بندی شده برای یادگیری سریع همراه با توضیحات تکمیلی
قبولی حداقل 4 نفر از دانش آموزان هر کلاس در رشته پزشکی

بیشتر
موضوعات تدریس
تعداد آیتم:
حالت نمایش:
برای این موضوع هنوز دوره‌ای در سایت تعریف نشده است
تعداد آیتم:
حالت نمایش:

نظرات کاربران