درباره‌ی استاد

پشتیبان، پشتیبان ویژه، مشاور، برنامه ریزی و هدایت تحصیلی
مدرس زیست شناسی کنکور در تمامی پایه ها بصورت نکات کلیدی، کنکوری و کد بندی شده برای یادگیری سریع همراه با توضیحات تکمیلی
قبولی حداقل 4 نفر از دانش آموزان هر کلاس در رشته پزشکی

موضوعات تدریس