مجتبی آیتی نیا،
                                                دانشجو
                  دکتری
                  مهندسی برق کنترل
                  آزاد اهواز
مجتبی آیتی نیا
دانشجو دکتری مهندسی برق کنترل - آزاد اهواز

زمینه های کاری بنده: پردازش صوت و تصویر
شبکه‌های عصبی
منطق فازي
الگوریتم ژنتیک
میکروکنترلر AVR
طراحی مدارات دیجیتال پیچیده
FPGA
پروتکل RS-232
طراحی سخت‌افزار
PLC
برازش داده و منحنی
طراحی کنترل کننده‌های دیجیتال
طراحی کنترل کننده‌های پیش بین
طراحی کنترل کننده‌های غیرخطی
بهینه‌سازی
شناسایی سیستم
پیش‌بینی سری‌های زمانی

بیشتر
موضوعات تدریس
تعداد آیتم:
حالت نمایش:
برای این موضوع هنوز دوره‌ای در سایت تعریف نشده است
تعداد آیتم:
حالت نمایش:

نظرات کاربران