درباره‌ی استاد

7 سال سابقه تدریس ریاضی و شیمی کنکور سراسری

روش‌های مختلف تست زنی و مفهومی

موضوعات تدریس