درباره‌ی استاد

این جانب مرتضی شعبانی دارای مدرک کارشناسی تکنولوژی آموزشی، کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی و دکترای مدیریت و برنامه ریزی آموزشی هستم و تمامی مقاطع تحصیلی ام را در دانشگاه علامه طباطبایی گذرانده ام. تخصص من در حوزه های آموزش سازمانی(شامل نیازسنجی آموزشی، طراحی آموزشی، پشتیبانی و اجرای آموزش، ارزشیابی آموزشی)، دانشگاه سازمانی، خلاقیت، حل مسئله است.

موضوعات تدریس