مرتضی شعبانی،
                                                فارغ التحصیل
                  دکتری
                  تعلیم و تربیت (مطالعات برنامه های درسی)
                  علامه طباطبایی
مرتضی شعبانی
فارغ التحصیل دکتری تعلیم و تربیت (مطالعات برنامه های درسی) - علامه طباطبایی

این جانب مرتضی شعبانی دارای مدرک کارشناسی تکنولوژی آموزشی، کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی و دکترای مدیریت و برنامه ریزی آموزشی هستم و تمامی مقاطع تحصیلی ام را در دانشگاه علامه طباطبایی گذرانده ام. تخصص من در حوزه های آموزش سازمانی(شامل نیازسنجی آموزشی، طراحی آموزشی، پشتیبانی و اجرای آموزش، ارزشیابی آموزشی)، دانشگاه سازمانی، خلاقیت، حل مسئله است.

بیشتر
موضوعات تدریس
تعداد آیتم:
حالت نمایش:
برای این موضوع هنوز دوره‌ای در سایت تعریف نشده است
تعداد آیتم:
حالت نمایش:

نظرات کاربران