محمدجواد غفارزاده،
                                                دانشجو
                  کارشناسی ارشد
                  مهندسی و علم مواد
                  دانشگاه صنعتی شریف
محمدجواد غفارزاده
دانشجو کارشناسی ارشد مهندسی و علم مواد - دانشگاه صنعتی شریف

رتبه 6 کنکور ارشد
دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف
تو بحث مشاوره 6 ساله زحمت کشیدم و تجربه کسب کردم و دوستان بسیار زیادی رو راهی دانشگاه های معتبر ایران و خارج کردم و میتونم توی این راه هم بعنوان مشاور برای برنامه ریزی درسی و هم بعنوان راهنما برای خارج از کشور رفتن در هرمقطعی کمک بسیار زیادی بهتون بکنم.

بیشتر
موضوعات تدریس
تعداد آیتم:
حالت نمایش:
برای این موضوع هنوز دوره‌ای در سایت تعریف نشده است
تعداد آیتم:
حالت نمایش:

نظرات کاربران