درباره‌ی استاد

وضعیت تحصیلی: دانشجوی دکتری مهندسی نرم افزار دانشگاه تهران (آزمایشگاه روتر)
کارشناسی ارشد: دانشگاه تربیت مدرس (نفر اول گروه)
موضوع پایان نامه ارشد: حریم خصوصی در انتشار داده ها (1 مقاله کنفرانس انجمن رمز، یک مقاله کنفرانس IST، یک مقاله ISI در مجله DMKD)
کارشناسی: دانشگاه سیستان و بلوچستان (نفر اول گروه)

موضوعات تدریس