مصطفی سالاری،
                                                دانشجو
                  دکتری
                  مهندسی نرم افزار
                  دانشگاه تهران
مصطفی سالاری
دانشجو دکتری مهندسی نرم افزار - دانشگاه تهران

وضعیت تحصیلی: دانشجوی دکتری مهندسی نرم افزار دانشگاه تهران (آزمایشگاه روتر)
کارشناسی ارشد: دانشگاه تربیت مدرس (نفر اول گروه)
موضوع پایان نامه ارشد: حریم خصوصی در انتشار داده ها (1 مقاله کنفرانس انجمن رمز، یک مقاله کنفرانس IST، یک مقاله ISI در مجله DMKD)
کارشناسی: دانشگاه سیستان و بلوچستان (نفر اول گروه)

بیشتر
موضوعات تدریس
تعداد آیتم:
حالت نمایش:
برای این موضوع هنوز دوره‌ای در سایت تعریف نشده است
تعداد آیتم:
حالت نمایش:

نظرات کاربران