محمد تقی کریمی،
                                                فارغ التحصیل
                  کارشناسی ارشد
                  بازاریابی
                  عدالت
محمد تقی کریمی
فارغ التحصیل کارشناسی ارشد بازاریابی - عدالت
تعداد آیتم:
حالت نمایش:
برای این موضوع هنوز دوره‌ای در سایت تعریف نشده است
تعداد آیتم:
حالت نمایش:

نظرات کاربران