درباره‌ی استاد

رتبه ی اول مقطع کارشناسی دانشگاه تهران در رشته مهندسی شیمی گرایش صنایع پلیمر و قبولی در مقطع کارشناسی ارشد بدون کنکور به عنوان استعداد درخشان
دریافت دو جایزه FOE در مقطع کارشناسی از دانشگاه تهران و انتخاب به عنوان دانشجوی برتر دانشگاه تهران در رشته مهندسی پلیمر سال 1395
دو عنوان مقاله ISI در حوزه نانوکامپوزیت های پلیمری و چندین پروژه خاتمه یافته و در دست اقدام
چهار عنوان مقاله در همایش های بین المللی (ISPST 2016 , ICTTSC 2017)
سابقه تدریس کنکور و دروس دبیرستان و تدریس برخی دروس تخصصی مهندسی شیمی به عنوان Teacher Assistant
عضو انجمن علمی دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تهران
مسلط به زبان انگلیسی و چند نرم افزار مهندسی

موضوعات تدریس