درباره‌ی استاد

پذیرفته شده در رشته پزشکی دانشگاه اصفهان
کسب رتبه 344 کنکور تجربی 95
درصد شیمی 86 (آنهم در سال 95)
مدرس المپیاد شیمی تیرهوشان کاشان
برنامه ریز و مشاور کنکور

موضوعات تدریس