مهندسی عمران

تعداد آیتم:
حالت نمایش:
طول دوره: ۲۱ ساعت
زمان برگزاری: جمعه ۰۱ بهمن ۱۴۰۰‌ ساعت ۰۰:۰۰
۴۱۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱۸ ساعت
زمان برگزاری: ویدیوها بعد از ثبت نام قابل دانلود می‌باشند.
۴۵۰,۰۰۰ ۳۸۰,۰۰۰ تومان تخفیف زمانی
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۶ ساعت
زمان برگزاری: پنجشنبه و جمعه، ۶ و ۷ آبان ساعت ۱۰ الی ۱۳
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱۴ ساعت
زمان برگزاری: نیمه دوم فروردین
۲۰۰,۰۰۰ ۱۷۰,۰۰۰ تومان ۱۵٪ تخفیف تا ۳۰ دی
مشاهده و ثبت‌نام