مهندسی عمران

تعداد آیتم:
حالت نمایش:
طول دوره: ۱۵ ساعت
زمان برگزاری: نیمه دوم فروردین
۲۵۰,۰۰۰ ۲۱۲,۵۰۰ تومان ۱۵٪ تخفیف تا ۳۰ دی
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۹ ساعت
زمان برگزاری: نیمه دوم فروردین
۲۰۰,۰۰۰ ۱۷۰,۰۰۰ تومان ۱۵٪ تخفیف تا ۳۰ دی
مشاهده و ثبت‌نام