مهندسی عمران

تعداد آیتم:
حالت نمایش:
طول دوره: ۴۹ ساعت
زمان برگزاری: ویدیوها بعد از ثبت نام قابل دانلود می‌باشند.
۹۰۰,۰۰۰ ۷۴۰,۰۰۰ تومان تخفیف زمانی
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱۷ ساعت
زمان برگزاری: نیمه دوم فروردین
۳۰۰,۰۰۰ ۲۵۵,۰۰۰ تومان ۱۵٪ تخفیف تا ۳۰ دی
مشاهده و ثبت‌نام