مهندسی عمران

تعداد آیتم:
حالت نمایش:
طول دوره: ۲۵ ساعت
زمان برگزاری: ویدیوها بعد از ثبت نام قابل دانلود می‌باشند.
۵۰۰,۰۰۰ ۳۹۰,۰۰۰ تومان تخفیف زمانی
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۹ ساعت
زمان برگزاری: نیمه دوم فروردین
۲۰۰,۰۰۰ ۱۷۰,۰۰۰ تومان ۱۵٪ تخفیف تا ۳۰ دی
مشاهده و ثبت‌نام