رضا خدابنده،
                                                دانشجو
                  کارشناسی ارشد
                  مهندسی عمران-ژئوتکنیک
                  فردوسی مشهد
رضا خدابنده
دانشجو کارشناسی ارشد مهندسی عمران-ژئوتکنیک - فردوسی مشهد

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد-مسلط به دروس عمران مخصوصا دروس تخصصی گرایش اینجانب
تدریس برای امتحانات دانشگاه و آمادگی کنکور کارشناسی ارشد

بیشتر
موضوعات تدریس
تعداد آیتم:
حالت نمایش:
برای این موضوع هنوز دوره‌ای در سایت تعریف نشده است
تعداد آیتم:
حالت نمایش:

نظرات کاربران