وبینار رایگان حل سوالات کنکور ارشد ۱۴۰۰ مهندسی برق

زمان برگزاری: چهارشنبه ۳۱ فروردین ۱۴۰۱‌ ساعت ۱۵:۳۰ هزینه کلاس: رایگان

مدت: ۴ ساعت ۳۰ دقیقه

توضیحات

چهارشنبه ۳۱ فروردین
حل سوالات کنکور ۱۴۰۰ درس مدار الکتریکی: ساعت ۱۵:۳۰ تا ۱۷
حل سوالات کنکور ۱۴۰۰ درس الکترونیک: ساعت ۱۷ تا ۱۸:۳۰
حل سوالات کنکور ۱۴۰۰ درس سیگنال و سیستم: ۱۸:۳۰ تا ۲۰