وبینار رایگان حل سوالات کنکور ارشد ۱۴۰۰ سیگنال و سیستم - مهندسی کامپیوتر

زمان برگزاری: چهارشنبه ۳۱ فروردین ۱۴۰۱‌ ساعت ۱۸:۳۰ هزینه کلاس: رایگان

مدت: ۱ ساعت ۳۰ دقیقه

توضیحات

چهارشنبه ۳۱ فروردین
حل سوالات کنکور ۱۴۰۰ درس سیگنال و سیستم: ۱۸:۳۰ تا ۲۰