وبینار نقشه راه مطالعه برای کنکور ارشد برق ۱۴۰۰

زمان برگزاری: چهارشنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۹‌ ساعت ۲۰:۰۰ هزینه کلاس: رایگان

مدت: ۲ ساعت

توضیحات

سرفصل مطالب:
- معرفی گرایش‌های مهندسی برق
- بررسی و تحلیل کارنامه‌های داوطلبان در سال‌های گذشته
- نحوه مطالعه بهینه و مدیریت زمان

سخنرانان:
استاد رضا کهن
مهندس آرش شمس