پکیج سه درس مدار الکتریکی، الکترونیک و سیگنال و سیستم ویژه کنکور برق ۱۴۰۰

زمان برگزاری: چهارشنبه‌ها و پنجشنبه‌ها و جمعه‌ها ۱۷:۰۰ الی ۲۲:۰۰ (شروع از ۱۴ آبان ۱۳۹۹) هزینه کلاس: ۲ میلیون و ۴۶۰ هزار تومان    ۱ میلیون و ۲۳۰ هزار تومان    ۵۰ درصد تخفیف پکیج

مدت: ۳۰۰ ساعت فیلم این کلاس ضبط می‌شود و قابل دانلود است. فیلم این کلاس صرفا روی یک سیستم و تحت سیستم عامل ویندوز به تعداد دفعات نامتناهی قابل پخش است.
از طریق کامپیوتر شخصی، لپ تاپ، موبایل و تبلت می‌توانید در این کلاس شرکت کنید.

توضیحات

* سرفصل‌های درس مدارهای الکتریکی
۱) فصل اول: مدارهای مقاومتی
در این فصل با المان‌های یک مدار الکتریکی آشنا می‌شویم و قوانین مهم KVL و KCL و کاربرد آن‌ها در تحلیل مدار آموزش داده می‌شود.
۲) فصل دوم: مدار مرتبه اول
در این فصل تحلیل مدارهای شامل مقاومت، خازن و سلف مورد بررسی قرار می‌گیرد. در تحلیل این مدارها به معادلات دیفرانسیل مرتبه اول می‌رسیم که نحوه حل این معادلات و تحلیل پاسخ‌های به دست آمده به طور کامل آموزش داده خواهد شد.
۳) فصل سوم: لاپلاس
در این فصل تبدیل لاپلاس و کاربرد آن در تحلیل مدارهای الکتریکی در حوزه فرکانس مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
۴) فصل چهارم: فازور و حالت دائمی سینوسی
در این فصل مفهوم فازور و پاسخ حالت دائمی مدار به یک تحریک سینوسی و تحلیل فرکانسی مدار به طور کامل مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
۵) فصل پنجم: فرکانس طبیعی
در این فصل به تعریف مفهوم فرکانس طبیعی در یک مدار پرداخته می‌شود و سپس نحوه به دست آوردن فرکانس‌های طبیعی یک مدار به طور کامل آموزش داده خواهد شد.
۶) فصل ششم: معادلات حالت
در این فصل ابتدا به مفهوم متغیر حالت می‌پردازیم و سپس نحوه استفاده از معادلات حالت در تحلیل یک مدار الکتریکی به طور کامل مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
۷) فصل هفتم: توابع شبکه
در این فصل تابع تبدیل بهره ولتاژ، بهره جریان، امپدانس و ادمیتانس انتقالی مورد بررسی قرار گرفته و نحوه محاسبه توابع تبدیل شبکه به طور کامل آموزش داده می‌شود.
۸) فصل هشتم: دوقطبی‌ها
در این فصل در ابتدا مفهوم مدارهای دو قطبی و المان‌های موجود در این نوع مدارها بیان می‌شود. در ادامه نحوه محاسبه پارامترهای یک شبکه دوقطبی به طور کامل آموزش داده خواهد شد.
۹) فصل نهم: گراف
در این فصل ابتدا تعاریف اولیه در مبحث گراف بیان می‌شود و سپس مفهوم حلقه و کات‌ست و نحوه استفاده از آن‌ها در تحلیل یک مدار آموزش داده خواهد شد.

* سرفصل‌های درس الکترونیک:
فصل اول: دیود
فصل دوم: ترانزیستور دوقطبی پیوندی
فصل سوم: ترانزیستور اثر میدان
فصل چهارم: آینه‌ی جریان
فصل پنجم: تقویت‌کننده‌ی تفاضلی
فصل ششم: تقویت‌کننده‌ی عملیاتی
فصل هفتم: فیدبک
فصل هشتم: تقویت‌کننده‌ی توان
فصل نهم: تنظیم‌کننده‌ی ولتاژ
فصل دهم: پاسخ فرکانسی

* سرفصل‌های درس سیگنال و سیستم
فصل اول: سیگنال‌ها
فصل دوم: سیستم‌ها
فصل سوم: سیستم‌های خطی و تغییرناپذیر با زمان
فصل چهارم: سری فوریه پیوسته
فصل پنجم: سری فوریه گسسته
فصل ششم: تبدیل فوریه پیوسته
فصل هفتم: تبدیل فوریه گسسته
فصل هشتم: تبدیل لاپلاس
فصل نهم: تبدیل Z
فصل دهم: نمونه‌برداری

* معرفی استاد کهن:
• کارشناس ارشد مهندسی برق (مخابرات سیستم) از دانشگاه صنعتی شریف
• نفر دوم المپیاد دانشجویی مهندسی برق در سال 1380
• دو دهه سابقه تدریس در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی
• مؤلف کتاب مجموعه سوال‌های چهار گزینه‌ای مدارهای الکتریکی (انتشارات نگاه دانش)
• مؤلف کتاب مجموعه سوال‌های چهار گزینه‌ای سیگنال‌ها و سیستم‌ها (انتشارات نگاه دانش)
• مؤلف کتاب تجزیه و تحلیل سیستم‌ها (انتشارات نصیر)
• مؤلف کتاب میکروالکترونیک (انتشارات نصیر)