وبینار بررسی تخصصی درس سیگنال‌ در رشته مهندسی کامپیوتر

زمان برگزاری: سه شنبه ۰۴ آذر ۱۳۹۹‌ ساعت ۲۰:۰۰ هزینه کلاس: رایگان

مدت: ۲ ساعت

توضیحات

وبینار رایگان بررسی تخصصی درس سیگنال‌ها و سیستم‌ها در رشته مهندسی کامپیوتر