کارگاه تکمیلی نکته‌تست و آمادگی ویژه کنکور ارشد ۱۴۰۰ مهندسی برق

زمان برگزاری: پنج شنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۰‌ ساعت ۱۶:۰۰ هزینه کلاس: رایگان

مدت: ۴ ساعت

توضیحات

در این کارگاه از سه درس مدار، الکترونیک و سیگنال چندین تست نکته دار توسط استاد کهن حل شده و نکاتی راجع به آمادگی در جلسه آزمون توسط استاد ارائه می‌شود.