وبینار رایگان ۸ - ورود به بازارکار علم داده از ساخت رزومه تا روز مصاحبه

زمان برگزاری: چهارشنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۱‌ ساعت ۱۹:۰۰ هزینه کلاس: رایگان

مدت: ۲ ساعت

توضیحات

محتوای وبینار:
۱. نحوه ساخت و بهبود رزومه یا CV
۲. اهمیت صفحه لینکدین LinkedIn
۳. نکات شروع به جستجو برای پیدا کردن شغل
۴. قبل از مصاحبه شغلی
۵. در طول مصاحبه شغلی
۶. بعد از مصاحبه شغلی