ویدیو دوره فشرده ۳ روزه ریاضی عمومی ۱ و ۲

زمان برگزاری: ۲۲، ۲۶ و ۲۹ فروردین ۹۸ ساعت ۱۷ الی ۲۲ هزینه کلاس: ۱۷۰ هزار تومان

مدت: ۱۵ ساعت فیلم این کلاس ضبط می‌شود و قابل دانلود است. آی دی پشتیبانی تلگرام: https://t.me/cafetadris_team

توضیحات

حداقل نمره ٦٠درصد براي داوطلباني كه اصلا مطالعه اي نداشته اند!!

اين كلاس ويژه داوطلباني طراحي شده است كه كمتر از ۵۰ ساعت مطالعه براي درس رياضي عمومي داشته اند.
لذا داوطلباني كه اصلا مطالعه اي براي رياضي نداشته اند يا مطالعه آنها در حدي نبوده كه بتوانند سوالات آزمونهاي اخير را پاسخ دهند، ميتوانند از اين كلاس بهره برداري حداكثري داشته باشند.

در رشته هايي مانند كامپيوتر يا عمران كه تعداد دروس تخصصي آزمون بسيار زياد است يا رشته هايي مانند مكانيك، مواد و صنايع(سيستم) كه دروس تخصصي حجم بسيار بالايي دارند، داوطلبان قادر نيستند همزمان براي درس رياضي عمومي ١و٢ (با حجم بسيار بالايي كه دارد) نيز زمان آنچناني بگذارند. لذا همواره رياضي به عنوان يكي از مهم ترين معضلات آنها خواهد بود.

در اين دوره تلاش شده تا مشكل مذكور را به كلي براي داوطلبان اين رشته ها حل كنيم و تضمين پوشش حداقل ۶۰ درصد سوالات امتحان تمام رشته هاي ياد شده را داشته باشيم.

اين دوره براي داوطلبان MBA پوشش حداقل ٧٠درصد سوالات خواهد بود!

محتواي دوره:
١- حذف مباحث غيرضروري كنكور و معرفي آنها براي آگاهي داوطلب
٢- معرفي سرفصلهاي مهم و تست خيز (بر وزن حاصلخيز!) آزمون ارشد.
٣- معرفي كليدواژه هاي مباحث ياد شده جهت شناسايي ساده تر در كنكور
٤- حل تستهاي هدفدار با هدف تفهيم مباحث
٥- حل تستهاي تكميلي با هدف جمع بندي و رسيدن به تسلط
٦- بررسي آزمونهاي جامع جهت شناسايي سوالاتي كه قابليت پاسخدهي دارند.