اسماعیل روح پرور،
                                                دانشجو
                  کارشناسی ارشد
                  علوم کامپیوتر
                  دانشگاه تربیت مدرس تهران
اسماعیل روح پرور
دانشجو کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر - دانشگاه تربیت مدرس تهران
تعداد آیتم:
حالت نمایش:
برای این موضوع هنوز دوره‌ای در سایت تعریف نشده است
تعداد آیتم:
حالت نمایش:

نظرات کاربران