ستار تقی خانی،
                                                فارغ التحصیل
                  کارشناسی
                  مهندسی دریا
                  انگلیس
ستار تقی خانی
فارغ التحصیل کارشناسی مهندسی دریا - انگلیس

کاپیتان کشتی

بیشتر
موضوعات تدریس
تعداد آیتم:
حالت نمایش:
برای این موضوع هنوز دوره‌ای در سایت تعریف نشده است
تعداد آیتم:
حالت نمایش:

نظرات کاربران