درباره‌ی استاد

دارای مدراک کارشناسی از دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی در رشته الکترونیک
دارای مدرک کارشناسی ارشد از دانشگاه سمنان در رشته مخابرات گرایش میدان
مدرس دانشگاه و دبیرستان
تدریس نرم افزارهای مخابرات میدان
مشاوره جهت کنکور کارشناسی و کارشناسی ارشد

موضوعات تدریس