سارا حاجتی،
                                                دانشجو
                  کارشناسی
                  مهندسی برق
                  فنی تهران
سارا حاجتی
دانشجو کارشناسی مهندسی برق - فنی تهران

داتشجوی سال دوم مهندسی برق دانشگاه تهران هستم
سابقه تدریس در اردوهای درسی پیش دانشگاهی و سوم
و مشاوره در اردوی مدرسه ی دخترانه ی مهدوی

بیشتر
موضوعات تدریس
تعداد آیتم:
حالت نمایش:
برای این موضوع هنوز دوره‌ای در سایت تعریف نشده است
تعداد آیتم:
حالت نمایش:

نظرات کاربران