مجتبی شایق،
                                                فارغ التحصیل
                  کارشناسی ارشد
                  مهندسی فناوری اطلاعات
                  دانشگاه شیراز
مجتبی شایق
فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات - دانشگاه شیراز

دانشگاه
1378-1382
کارشناسی مهندسی کامپیوتر- نرم افزار از دانشگاه صنعتی اصفهان با معدل 14/3
1389 – 1392
كارشناسي ارشد مهندسي فناوري اطلاعات – طراحي و توليد نرم افزار دانشگاه شيراز با معدل 16/39

بیشتر
موضوعات تدریس
تعداد آیتم:
حالت نمایش:
برای این موضوع هنوز دوره‌ای در سایت تعریف نشده است
تعداد آیتم:
حالت نمایش:

نظرات کاربران