محسن ثامن نژادیان جاجرم زاده،
                                                دانشجو
                  کارشناسی
                  مهندسی برق
                  دانشگاه اصفهان
محسن ثامن نژادیان جاجرم زاده
دانشجو کارشناسی مهندسی برق - دانشگاه اصفهان

مشاور کنکور ریاضی م

بیشتر
موضوعات تدریس
تعداد آیتم:
حالت نمایش:
برای این موضوع هنوز دوره‌ای در سایت تعریف نشده است
تعداد آیتم:
حالت نمایش:

نظرات کاربران