برنامه‌نویسی و شبکه

تعداد آیتم:
حالت نمایش:
طول دوره: ۳۰ ساعت
زمان برگزاری: پنجشنبه‌ها ۱۷:۰۰ الی ۲۰:۰۰ (شروع از ۰۶ آبان ۱۴۰۰)
۶۰۰,۰۰۰ ۴۲۰,۰۰۰ تومان تخفیف زمانی تا ۱۲ مهر
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۲۴ ساعت
زمان برگزاری: دوشنبه‌ها ۱۷:۰۰ الی ۲۰:۰۰ (شروع از ۰۳ آبان ۱۴۰۰)
۳۶۰,۰۰۰ ۲۵۲,۰۰۰ تومان تخفیف زمانی تا ۱۲ مهر
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱ ساعت
زمان برگزاری: در بخش توضیحات مشاهده بفرمایید
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام