سودا نوروزی علی بابالو،
                                                فارغ التحصیل
                  کارشناسی ارشد
                  مهندسی نفت، گرایش مخازن هیدروکربوری
                  دانشگاه تهران
سودا نوروزی علی بابالو
فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی نفت، گرایش مخازن هیدروکربوری - دانشگاه تهران
تعداد آیتم:
حالت نمایش:
برای این موضوع هنوز دوره‌ای در سایت تعریف نشده است
تعداد آیتم:
حالت نمایش:

نظرات کاربران