درباره‌ی استاد

دکتر بابک بهبودی، مشاور و مدرس بین المللی مدیریت و کسب و کار
اطلاعات بیشتر در وب سایت www.babakbehboudi.com و کانال آموزشی ThinkLab به نشانی https://t.me/TheThinkLab

موضوعات تدریس