وبینار زمان افعال و معرفی دوره pre-unilevel

توضیحات

در این وبینار، در ابتدا من بهمراه استاد عدنان آزاد، در مورد دوره‌ی pre-unilevel توضیح خواهیم داد و یک نمونه تدریس کوتاه خواهیم داشت. سپس ۱۲ زمان افعال در انگلیسی با روشی ساده آموزش داده می‌شود.
زمان افعال برای برقراری ارتباط بسیار مهم هستند و هیچ جمله‌ای نیست که زمان نداشته باشد و اگر روی کتاب بخواهد تدریس شود نیازمند ۳ تا ۴ سال است و در نهایت هم زبان آموزان فهم و درک تطبیقی از آنها پیدا نمی‌کنند، اما یادگیری تنس ها این فرصت را میده که ۱۲ زمان را یکجا با مقایسه کنار هم ببینند و فقط در ۲ ساعت بتوانند از آنها در مکالمه استفاده کنند که خود این ادعا یک معجزه است.

بیشتر
مشاهده صفحه استاد