وبینار آشنایی با مشکلات مکالمه در زبان انگلیسی

توضیحات

در این وبینار به اینکه چرا بعد از گذراندن دوره های مختلف زبان انگلیسی و یادگیری گرامرهای مختلف نمیتوانیم به صورت حرفه ای صحبت کنیم پرداخته می شود و برای هر کدام راهکاری ارائه می شود.

بیشتر
مشاهده صفحه استاد

ویدیوهای مشابه