درباره‌ی استاد

فارغ التحصیل فوق لیسانس ریاضی محض از دانشگاه تهران
دارای سابقه تدریس در موسسه های خصوصی و TA در دانشگاه

موضوعات تدریس